کارگو چیست؟

کارگو Cargo یا حمل بار هوایی در وزن های قابل توجهی که هر روزه از فرودگاه امام خمینی به مقصد های مختلف دنیا ارسال می شود.

کارگو هوایی برای فریت مسافری در وزن های زیاد و کالاهای صادراتی تعریف می شود

در کارگو هوایی محدودیت وزنی و حجمی وجود ندارد و توسط کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی انجام می شود.

کارگو هوایی شامل کلیه مراحل گمرکی می شود و پروسه عملیات حمل هوایی بار همانند فریت مسافری با تهیه مدارک لازم انجام می شود.

فریت بار هوایی با حمل بار هوایی بار در وزن های پایین تری که معمولا شامل لوازم شخصی peronal effect مسافرین و مهاجرین می باشد.

فریت بار مسافری از وزن های خیلی کم یعنی مینیمم بار minimum cargo شروع می شود و در بسته بندی های کارتن،گونی و چمدان قابل ارسال هستند.

فریت بار مسافری در وزن های خیلی کم و لوازم استفاده شده و دست دوم نیز شامل تشریفات گمرکی و مدارک مورد نیاز برای انجام پروسه عملیات است.

فریت بار مسافری باتوجه به مقصد انتخابی توسط ایرلاین های داخلی و خارجی قابل پذیرش است.