کالای مرجوعی و خروج موقت کالا console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");

 

کالای مرجوعی و خروج موقت کالا4

کالای مرجوعی و خروج موقت کالا چیست ؟

اگر بنا به هر دلیلی قصد مرجوع کردن کالایی را دارید، با خواندن این مطلب با مراحل انجام کار آشنا شوید.


مدت زمان لازم جهت مطالعه حدود ۳ دقیقه میباشد.


کالای مرجوعی و خروج موقت کالا

کالای مرجوعی و خروج موقت کالا به کالاهایی گفته می‌شوند که وارد کشور شده ولی بنا به دلایلی از قبیل مشکل در بخشی از کالا، صدمه دیدن کالا، مغایرت کالا و یا موارد دیگر باید به کشور مبداء و یا کشوری دیگر برگردانده شود. برای مثال: نداشتن گواهی استاندارد مربوطه به هر کالا، ترخیص صورت نمی‌گیرد و کالا مرجوع می‌شود

 

عوامل تاثیر گذار که منجر به مرجوع کالا میشود:

عدم صدور گواهی مبنی بر استاندارد بودن کالا
فقدان گواهی بهداشت کالا
ممنوعیت در ورود کالا
عدم گواهی قرنطینه نباتی
مغایرت مشخصات کالا با سفارش مشتری

مراحل انجام برای کالای مرجوعی یا خروج موقت به ترتیب:

۱) دریافت قبض انبار بار ورودی از ایرلاین ( برای بارهای تجاری) یا صدور قبض انبار از شرکت های انبار عمومی ( برای بارهای مسافری)
۲) اخذ جواز گمرکی از گمرک جمعوری اسلامی ( برای بارهای مرجوعی ) اخذ جواز گمرکی و پرداخت دیپوزیت ( برای بارهای خروج موقت )
۳) صدور بارنامه توسط ایرلاین و یا اژانس صادر کننده بارنامه
۴) پرداخت هزینه انبار داری و دریافت صورت حساب از شرکت انبارهای عمومی (بیجک )
۵) بسته بندی کالا
۶) سیم و سرب توسط گمرک
۷) اخذ نامه پلیس و پروانه الکترونیک
۸) تحویل مدارک به ایرلاین یا اژانس صادر کننده بارنامه

 

مراحل انجام پروسه ارسال کالای مرجوعی و خروج موقت

اگر در سالن مسافری بار مسافرتوسط گمرک توقیف شده است، برای دریافت کالا احتیاج به ترخیص از گمرک فرودگاه دارد ولی امکان ترخیص برای مسافرطبق قوانین گمرک وجود ندارد.
همچنین اگر محموله ای به صورت تجاری ارسال شده باشد اما ممنوعیت ترخیص به هر نحوی وجود داشته باشد، امکان مرجوع کردن باربه مبداء و یا هر کشوردیگری برای صاحبان کالا وجود دارد.
ابتدا مسافر یا صاحب کالا باید با مراجعه به گمرک مبادرت به اخذ دستور برای مرجوع کردن بار کند، سپس مشتریان با حضور در دفاتر آژانس های حمل بار یا ایرلاین ها مباردت به صدور بارنامه می کنند .
پس از صدور بارنامه توسط ایرلاین مورد نظر صاحب کالای مرجوعی با حضور در انبارهای عمومی با برگه جواز و کپی بارنامه هزینه انبار داری را پرداخت نموده و سپس با مراجعه به درب خروج گمرگ در محوطه انبار عمومی مباردت به سیم سرب و مهرموم کالا مینماید و پروانه الکترونیک دریافت می کند.
بعد از بسته بندی و سیم سرب کالاتوسط صاحب کالا، وی با مراجعه به پلیس گمرک نامه پلیس را دریافت میکند. سپس تمامی مدارک شامل بارنامه ، جواز گمرکی ، برگه پلیس و پروانه الکترنیک را تحویل ایرلاین یا آژانس صادر کننده بارنامه میدهد.
لازم به توضیح است هواپیمایی ماهان در روزهای یکشنبه و سه شنبه بارهای مرجوعی را از انبار عمومی خارج مینماید این بدان معنی است هزینه انبار داری باید تا این تاریخ این روزها پرداخت شود.
برای خروج موقت تمامی مراحل فوق انجام میگردد با این تفاوت که بار به مبداء برگشت داده میشود و فرستنده کالا برای دریافت جواز گمرکی باید هزینه ای به صورت امانی در گمرک به نام دیپوزیت قرار دهد و بعد از ورود مجدد کالا به ایران هزینه به فرستنده عودت داده میشود.