۱۰ نوع کالایی که مجاز به حمل هوایی نیست؟

۱۰ نوع کالایی که مجاز به حمل هوایی نیست یا موارد بیشتری قابل ارسال نیست؟

کالاهای غیر مجاز در فریت بار هوایی کالاهایی هستند که حمل هوایی آنها باعث ایجاد حادثه و خطرات چبران ناپذیری ممکن است داشته باشد.حمل هوایی بار به طور کلی از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و کالاهایی که شامل مواد اسیدی و مواد آتش زا باشد جزوه کالاهای خطرناک یا Dangerous Goods است.

کالاهای غیر مجاز فریت بار و یا ممنوعه که به طور کلی طبق ضوابط و قوانین شرایط حمل بار هوایی بررسی و ارسال نمی شوند .

در صورتی که کالا از دسته کالای خطرناک یا Dangerous Goods باشد توسط ایرلاین پذیرش کننده بررسی و طبق شرایط و ضوابط بسته بندی خاص کالای خطرناک را شامل و هزینه حمل کالاهای خطرناک متفاوت از بار های معمولی است.

۱۰ نوع کالای غیر مجاز حمل هوایی

۱-حمل هوایی مواد بهداشتی و ارایشی

۲-حمل هوایی مواد شوینده

۳-حمل هوایی مهمات(ارسال با مجوز)

۴-حمل هوایی آهنرباهای قوی

۵-حمل هوایی سرکه و ترشی جات

۶-حمل هوایی سنگ های گرانبها

۷-حمل هوای انواع مایعات مانند آبلیمو،سرکه،شامپو،روغن و…

۸-حمل هوایی اوراق مینیاتوری

۹-حمل هوایی مشروبات الکلی و مواد مخدر

۱۰-حمل هوایی کتاب های تاریخی و قدیمی