۲ روش ارسال بار با هواپیمایی ماهان | آژانس و مستقیم

برای ارسال بار با هواپیمایی ماهان ۲ روش ارسال بصورت هماهنگی با آژانس و ارتباط مستقیم وجود دارد.لازم به ذکر است هواپیمایی ماهان بارهای مینیمم یعنی بار در وزن های کم تا بارهای صادراتی و در وزن های بالا (توناژ) حمل بار انجام می دهد.

روش ارسال بار مستقیم با هواپیمایی ماهان

در صورت ارسال بار مسافری و یا بارهای صادراتی از ایران به خارج از کشور توسط شرکت هواپیمایی ماهان تنها اقدام صورت گرفته صدور بارنامه هوایی و رزرو بار انجام می پذیرد و مسافرین و صادرکنندگان در صورت نیاز به انجام تشریفات گمرکی از روش ارسال بار مستقیم توسط شرکت هواپیمایی ماهان نمیتوان استفاده کرد.

روش ارسال بار با آژانس با هواپیمایی ماهان

ارسال بار مسافری و ارسال بارهای صادراتی توسط آژانس های حمل و نقل صفر تا صد عملیات را برای فریت بار و صادرات هوایی انجام می دهند.

از مزیت های ارسال بار با آژانس می توان به صدور بارنامه هوایی،انجام کلیه تشریفات گمرکی،رزرو و پشتیبانی بار،ارائه سرویس pickup یا برداشت بار از مبدا و بسته بندی تخصصی اشاره کرد.

کلیه موارد ذکر شده تنها توسط آژانس قابل ارائه و توسط شرکت هواپیمایی ماهان ارائه نمی شود.