ترخیص کالا

ترخیص کالا از جمله اقدامات مهم بارهای وارداتی که واردکنندگان با آن روبرو هستند،است که هزینه ترخیص کالا،مراحل ترخیص کالا و مدت زمان فرآیند ترخیص کالا بسیار مهم و حائز اهمیت برای مشتری است.

ترخیص کالا در گمرک توسط نیروهای شرکت وارداتی و یا ترخیص کاران اتفاق می افتد.ترخیص کالا در واقع انجام امور تشریفات گمرکی برای آزادسازی کالای ورودی به کشور انجام و نیازمند مدارک مهم جهت ترخیص و نیروی متخصص است.

از جمله وظایف گمرک در زمان ترخیص کالا،دریافت هزینه های حقوق ورودی کالا که براساس نوع و تعرفه کالا متفاوت است می باشد.

خدمات گمرکی

مراحل ترخیص کالا از گمرک

۱-رسیدن کالا و دریافت قبض انبار گمرکی

۲-تهیه و آماده سازی اسناد ترخیص کالا

۳-انجام اظهار از سامانه EPL و پرینت اظهارنامه (ELECTRONIC PACKING LIST )

۴-کنترل و ارزیابی کالا در گمرک

۵-اخذ مجورهای موردنیاز مانند:آزمایشگاه،استاندارد و..

۶-کارشناسی اظهارنامه (بررسی نوع و کد تعرفه کالا)

۷-صندوق و پرداخت مالی حقوق گمرکی 

۸-بارگیری کالا در گمرک (حوزه ۱ و ۲)

۹-تحویل کالا از انبار گمرک 

۱۰-خروج کالا از گمرک 

اسناد مهم واردات قطعی

۱-بارنامه AIRWAY BILL

۲-ترخیصیه DELIVERY ORDER

۳-قبض انبار WAREHOUSE RECEIPT

۴-فاکتور خرید INVOICE

۵-لبست عدل بندی PACKING LIST

۶-پیش فاکتور PROFORMA INVOICE

۷-مجوز ثبت سفارش OREGISTRATION ORDER

۸-گواهی مبدا CRTFIFICATE OF ORIGIN

۹-بیمه نامه INSURANCE POLICY 

۱۰-گواهی بررسی 

پروانه بهره برداری،اعلامیه تامین ارز،مجوزهای قانونی پیش از اظهار،تصویر کارت بازرگانی و وکالتنامه رسمی نماینده ترخیص از جمله اسناد مورد نیاز و مهم برای واردات قطعی بار است.

گمرک های فعال ترخیص کالا

۱-گمرک شهریار یا غرب تهران برای ترخیص کالاهای زمینی 

۲-گمرک شهید رجایی بندرعباس برای ترخیص کالاهای دریایی

۳-گمرک فرودگاه امام خمینی برای ترخیص کالاهای هوایی