تشریفات گمرکی

تشریفات گمرکی مجموعه ای از قوانین،مقررات و رویه هایی است که برای واردات و صادرات کالاها از مرزهای کشورها تعیین شده اند.امور گمرکی به منظور تنظیم و کنترل تردد کالاها از یک کشور به دیگری و اطمینان از رعایت مقررات مربوطه توسط تجارت گذاران و مسافران اعمال می شود.

تشریفات گمرکی

مراحل تشریفات گمرکی

۱-پذیرش اظهارنامه:در ابتدا تاجر یا صاحب کالا باید اظهارنامه مربوط به کالای وارد یا صادر شده را به مقامات گمرکی ارائه کند.تنظیم اظهارنامه گمرکی در سامانه EPL انجام و ارائه آن به بخش تطبیق اسناد گمرک است.

جهت ثبت اظهارنامه گمرکی مدارکی برای اظهار ارائه می گردد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اظهارنامه گمرکی

۱-کارت بازرگانی:کارت بازرگانی یک مدرک رسمی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع مربوطه یا مقامات دولتی صادر می شودو به  شرکت ها و  تاجران اجازه می دهد تا فعالیت های تجاری خود را در داخل وخارج از کشور انجام دهند در واقع تهیه کارت بازرگانی یکی از مهمترین مراحل از تشریفات گمرکی می باشد و هر واردکننده یا صادرکننده ای می تواند تهیه نماید.

از طرفی دولت ها و مقامات گمرکی معمولا از شرکت ها و تاجران درخواست دارند که کارت بازرگانی معتبر دشته باشند تا از صحت و معتبر بودن فعالیت های اجاری آن ها اطمینان حاصل کرد.

قبض انبار:قبض انبار یک مدرک مالی استکه توسط انباردار یا مدیر انبار صادر می شود،این قبض به عنوان یک سند رسمی برای ثبت و ثابت کردن تعداد و ارزش کالاها صادر می شود که این سند شامل موارد ریر می باشد:

۱-نام و آدرس انبار

۲-تاریخ صدور قبض

۳-شماره قبض انبار

۴-جرئیات کالا

۵-امضا و مهر انباردار

ترخیصیه:سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل پس از احراز هویت،بلا مانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید.

ترخیص:خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

بارنامه :بارنامه یک سند مهم که نشان دهنده حمل و نقل کالا است و اطلاعاتی از جمله تعداد،وزن کالا،کشور مبدا و مقصد،کلیه اطلاعات دقیق فرستنده و گیرنده،ابعاد کالا،،کد تعریف کالا،شماره جواز و اطلاعات مالی را دارد و توسط شرکت حمل کالا صادر می شود.

بارنامه ها که توسط ایرلاین های متفاوت صادر می شوند من جمله هواپیمایی ماهان ،هواپیمایی هما(ایران ایر) ،هواپیمایی امارات،هواپیمایی  قطر،هواپیمایی لوفتانزا و غیره به طور کلی توسط شماره بارنامه ای که در بارنامه درج می شود کلیه کالاهای ارسالی قابل پیگیری هستند.

(PACKING LIST)، از جمله مدارک دیگری که جهت سهولت و تسریع تشریفات گمرکی تهیه و ارائه می شود : فاکتور خرید لیست عدل بندی(INVOICE)، ترخیصیه،پروفرما(پیش فاکتور)،گواهی مبدا و گواهی بهداشت

تضمین:وجه نقد،ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود.

تعهد:قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.

حمل یکسره:ورود کالا اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

تشریفات گمرکی هر کشور بسته به قوانین و مقررات آن کشور متفاوت است.این تشریفات گمرکی شامل مواردی مانند محدودیت ها و ممنوعیت ها برای ئاردات و صادرات کالاها،نرخ های گمرکی،مدارک مورد نیاز برای گمرک،روش های پرداخت گمرکی و سایر موارد است.

هزینه های تشریفات گمرکی:

وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هرینه اشعه ایکس(ایکس ری)،مهر و موم،باربری،پلمب،انبارداری در گمرک فرودگاه،آزمایش و تعرفه بندی،مراقبت،تورین کالا و شرابط و ضوابط مصادیق آن متناسب با خدماتانجام شده تعیین می گردد.