حمل جنازه هوایی console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");

حمل جنازه هوایی، نکات مهم برای حمل و ارسال هوایی متوفی

 

حمل جنازه هوایی

اگر عزیزی را از دست داده اید و میخواهید وی را به نقطه دیگری از جهان انتقال دهید

خواندن این مطلب برای انجام فرایند انتقال جسد کمک رسان شماست.

مدت زمان لازم جهت مطالعه حدود ۴ دقیقه میباشد


حمل جنازه هوایی

نکاتی برای حمل و ارسال هوایی متوفی از سایر کشورها به ایران باید طبق سلسله مراتب زیر مورد توجه قرار گیرد:

زمانی که شخصی فوت می کند بستگان وی می توانند به نزدیک ترین نمایندگی جمهوری اسلامی مراجعه نموده و با تحویل مدارک لازم نسبت به اعلام و ثبت وفات شخص مورد نظر اقدام نمایند. برای آگاهی هم میهنان گرامی در رابطه با ثبت فوت در نمایندگی ها و حمل هوایی جنازه که دو موضوع کاملا جدا اما مرتبط به یکدیگر می باشند، در ادامه نکاتی را عنوان خواهیم نمود:

نمایندگی های جمهوری اسلامی موظف هستند به محض تحویل مدارک از بستگان مرحوم، سریعا اقدامات لازم را برای ثبت فوت و ارسال جنازه به ایران انجام دهند.

مدارک مورد نیاز و اقدامات ضروری برای ارسال جسد به ایران شامل موارد ذیل می باشد:

اصل شناسنامه مرحوم و همسر وی
کارت شناسایی ملی مرحوم
اصل گذرنامه ایرانی مرحوم
اصل و رونوشت از تمامی صفحات مدارک شناسایی درخواست کننده ارسال جنازه

مدارک مورد نیاز محلی جهت اعلام فوت و سلسله مراتب اخذ تاییدیه های لازم محلی جهت ارسال جنازه به ایران:

اصل تاییدیه فوت در کشور مبدا که از مقامات قضایی و یا اداری صادر گردیده به همراه اشاره به علت فوت
اصل تاییدیه فوت که از بیمارستان صادر گردیده به همراه اشاره به علت فوت
تاییدیه بهداشت جنازه مبنی بر عدم وجود بیماری های واگیردار و یا مسری (در حالتی که بیماری هایی از قبیل هپاتیت و یا ایدز وجود داشته باشد به اقداماتی نظیر استعلام و درخواست تاییدیه های مربوطه جهت حمل از ایران لازم است)
در شرایطی که اتباع ایرانی به طرز غیر طبیعی از دنیا رفته باشند، برای تکمیل مدارک به اخذ اصل تاییدیه پزشکی قانونی و داشتن گزارش پلیس محلی نیاز است.

اگر نمایندگی جمهوری اسلامی از بستگان متوفی درخواست ترجمه مدارک را داشته باشد، بستگان متوفی بایستی در این زمینه اقدام نموده و مدارک را به صورت ترجمه شده در اختیار نمایندگی جمهوری اسلامی قرار دهند.

برای فراهم نمودن تابوت مناسب، *مومیایی*  خفیف جنازه مرحوم و همچنین دریافت مجوز های مربوطه که تمامی موارد الزاماتی جهت حمل هوایی جنازه  می باشند بایستی بر اساس قوانین کشوری که در آن زندگی می کنید از مقامات محلی اقدامات لازم را انجام دهید. در هر کشوری تفاوت هایی در نحوه اجرای این مرحله وجود دارد که می توان با جستجو در فضای اینترنت اطلاعات مورد نیاز در رابطه با این موضوع را به راحتی بدست آورد.

 نکاتی برای حمل و ارسال هوایی متوفی در نمایندگی جمهوری اسلامی و یا سفارت خانه |مدارک تکمیلی و  تحویل مدارک مذکور:

تحویل تمام مدارک شناسایی ذکر شدۀ محلی مربوط به تاییدیه فوت مرحوم
ارائه تاییدیه از جانب مقامات محلی مربوطه برای ارسال جنازه مرحوم به ایران
تحویل تمام مدارک شناسایی ذکر شده به کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران
تکمیل فرم جهت ثبت فوت در سفارت خانه ها و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی در کشور مبدا

بستگان و همراهان مرحوم بایستی در این مرحله جهت استعلام هزینه های امور فرودگاهی، گمرکی و همینطور حمل هوایی جنازه اقدامات لازم را انجام داده و جنازه را به فرودگاه منتقل نمایند. لازم به ذکر است که در تمامی مراحل بایستی یک نسخه از تمامی مدارک به صورت رونوشت یا اسکن شده را به همراه داشت.

بعد از آنکه بارنامه صادر گردید جهت تکمیل مدارک بایستی یک نسخه از آن به نمایندگی جمهوری اسلامی تحویل داده شود. پس از تایید تمامی مدارک و بارنامه صادره، کارت ملی و گذرنامه مرحوم سوراخ گردیده و با دیگر مدارک و تاییدیه های نمایندگی جمهوری اسلامی به شما برگشت داده می شود. در ادامه بایستی این مدارک جهت الصاق به مدارک بار به نماینده ایرلاین حمل کننده متوفی داده شود. در پایان جنازه مرحوم در سریع ترین موعد ممکن و بر اساس نوبت دهی اعلام شده از جانب کارکنان ایرلاین به ایران ارسال خواهد شد.

در شرایطی که بستگان و یا همراهان مرحوم در محل فوت حضور نداشته باشند نمایندگی جمهوری اسلامی باید اقدامات لازم را جهت یافتن بستگان مرحوم، از طریق اعلام به احوال شخصیه و سجلات وزارت امور خارجه و همچنین مراجع ذیصلاح در ایران انجام دهد

نکاتی برای حمل و ارسال هوایی متوفی از ایران به سایر کشورها که باید طبق سلسله مراتب زیر مورد توجه قرار گیرد:

-اقدامات مقدماتی

-عملیات مربوط به فرودگاه و تکمیل مدارک

  اقدامات مقدماتی برای حمل و ارسال هوایی پیکر متوفی

بر اساس قوانین وضع شده بین المللی و استانداردهای عمومی بایستی جنازه قبل از حمل هوایی *مومیایی* گردد. زیرا این عمل باعث می شود تا حد بسیار زیادی از فساد جنازه جلوگیری به عمل آمده و در طول پرواز ماندگاری آن بر اساس استانداردهای عمومی حفظ شده و همچنین از سرایت آلودگی جنازه به خارج از بدن و تابوت جلوگیری به عمل آید.
مدت زمانی که برای مومیایی نیاز است کمتر از نصف روز می باشد و تا زمانی که مدارک تکمیل گردد جنازه در سردخانه نگهداری می شود سپس در زمان مشخصی و با هماهنگی های انجام شده جنازه را در تابوت پلمپ می نمایند .

   عملیات گمرکی مربوط به فرودگاه و تکمیل مدارک برای حمل و ارسال هوایی متوفی

بستگان و یا همراهان مرحوم بایستی جهت ارسال جنازه و حمل هوایی، مدارک مورد نیاز مربوطه را فراهم نمایند. به همین خاطر یکی از مهم ترین فاکتورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد آشنایی با قوانین شرکت هواپیمایی می باشد که در این راستا توصیه می گردد فرستنده گرامی قبل از ارسال، با دفتر ایرلاین ارتباط حاصل نموده و از قوانین موجود آگاه گردد.
قبل از ارسال جنازه، گیرنده باید در دفاتر هواپیمایی مقصد و مبدا تایید ارسال بار (OK to Forward) را به صورت کتبی اعلام نماید. در برخی ازشرکت های هواپیمایی لازم به حضور مسافر همراه با تابوت می باشد لذا قبل از هر اقدامی خواهشمند است جهت کسب اطلاعات لازم با هواپیمایی مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم جهت حمل و ارسال هوایی جنازه به ترتیب زیر می باشد

۱-گواهی فوت به همراه ترجمه لاتین آن که توسط پزشکی قانونی صادر شده
۲-نامه تایید و معرفی از سمت سفارت کشور متبوع
نامه تایید انجام *مومیایی* توسط پزشکی قانونی
۴-نامه تایید پلیس گذرنامه جمهوری اسلامی ایران

در ادامه روند کار به این صورت پیش می رود که مدارک ذکر شده را بایستی به همراه جنازه به فرودگاه آورد. سپس جنازه را به قسمت پایانه هوشمند بار برده و امورعملیات گمرکی را انجام داد. پس از اخذ مجوز گمرک با مراجعه به دفتر شرکت هواپیمایی مورد نظر بارنامه صادر میگردد و چک نهایی توسط پایانه هوشمند انجام میگردد و بارنامه ممهور میگردد.در ادامه و پس از مراجعه به پلیس فرودگاه در سالن مسافری با توجه به نامه ارسالی سفارت کشور مقصد، مرحوم را از سیستم گذرنامه خارج می نماید. در واقع گذرنامه مرحوم باطل می گردد که در این شرایط پلیس اجازه حمل هوایی جنازه را صادر می نماید.

*مومیایی*
جسدهایی که در مکان دیگری به خاک سپرده می شوند، طبق قوانین حمل و نقل هوایی بین المللی پرواز آنها قبل از مومیایی شدن غیرقانونی است. چرا که طبق قوانین حمل هوایی برای انتقال اجساد از یک کشور به کشوری دیگر، باید فرایند مومیایی کردن روی آنها صورت گیرد تا ظاهر جسد حفظ و از فساد آن جلوگیری شود. بعد از کالبد گشایی جسد، محتویات روده و معده که زودتر فاسد می شوند تخلیه شده و با تزریق مواد شیمیایی به جسد، این مواد وارد بافت ها می شوند و فساد جسد متوقف می شود.

مدت زمان ماندگاری جسد مومیایی شده

اجسادی که با این روش مومیایی می شوند، ماندگاری زیادی ندارند و فقط در حدی ماندگار می شوند که در طول پرواز فاسد نشده و مایعات بدنشان به بیرون نشت نکند. جنازه مومیایی شده به این شکل کاملا تازه می ماند و بعد از دفن کم کم تاثیر مواد به کار رفته در آن از بین می رود و جسد تجزیه می شود مومیایی اجساد در پزشکی قانونی کمتر از نصف روز وقت می گیرد و یک تکنسین تشریح زیر نظر پزشک این فرایند را انجام می دهد.

اجساد بعد از مومیایی شدن در سردخانه نگهداری می شوند تا خانواده متوفی هماهنگی های اداری لازم را با سفارت و شرکت هواپیمایی انجام دهند. بعد از آن، جسد در جعبه هایی قرار می گیرد که بدنه خارجی آن فلزی و پوشش داخلی اش چوبی است. این جعبه بعد از پلمب شدن در اختیار شرکت هواپیمایی قرار می گیرد. این فرایند از آنجایی که به انتقال هوایی منتهی می شود و این مرحله بسیار حساس و مهم است، تنها در تهران صورت می گیرد و به ندرت ممکن است پزشکی قانونی شهرهای دیگر اجساد را مومیایی کنند.

 از جمله نکاتی برای حمل و ارسال هوایی متوفی

  تهیه تابوت توسط بستگان متوفی انجام می شود که عموما وزن تابوت ها بسته به مواد به کار گرفته شده و وزن پیکر متوفی از صد کیلوگرم به بالا متغیر خواهد بود که مجموع این وزن در بارنامه هوایی منظور می شود.

 بطور خلاصه هزینه حمل هوایی جنازه بر اساس وزن مشخص می شود که یکی از دغدغه های اصلی بستگان متوفی است و

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *